"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ANASINIFI"----"ARILAR SINIFI"-----"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DÜNYASI"

hastaliklar

HASTALIKLAR

Çocuklarla hastalıkları bir arada düşünmek bile insanı üzüyor. Ancak şu bir gerçek ki büyüme süreçleri boyunca çocukları birçok hastalık bekliyor. Onların hiç hastalanmamalarını sağlamak imkansız ama hastalıkları tanıyarak, bilinçli bir ebeveyn olmak zor değil. Merakedilen tüm hastalıklar bu bölümde yer alıyor.

HEPATİT A _______  HEPATİT
B

HEPATİT A

Hepatit A virüsünün neden olduğu karaciğer iltihaplanmasıdır. Hepatit B’den daha çok
görülür, hastalık basit birşekilde gelişir, komplikasyon yapmaz. 23 hafta içinde geçer. Tedavisi dinlenmektir. 

Bulaşma: 
her yiyeceğin özen leyıkanması, ellerin temiz olmasına dikkat edilmesidir. Bir hasta ile temas edilince gamma globulin iğnesi erken davranılırsa hastalığı önleyebilir. Hapatit A virüsü belirtilerini ortaya çıkmasından 23 hafta önce ve hastalığın birinci haftası boyunca enfekte kişinin dışkısından atılabilir. Kan ve salgılar bulaşıcı olabilir. Virüs sudan, pis yiyeceklerden , kakadan ve mide yoluyla geçer.

Belirtiler:

Bunun nedeni karaciğerin bilirubinini süzememesidir. Hepatit A ile ilgili belirtiler grip benzerleridir. Fakat deri ve gözler sarı olabilir.

· Sarılık
· 
İştahsızlık
· 
Yorgunluk
· 
Hafif ateş
· 
Koyu idrar
· 
Yaygın kaşıntı
· Renksiz veya kil rengi dışkı

Risk faktörleri:

·Şifa yurdu çalışanları
·
Huzur evlerinde çalışanlar
·
Rehabilitasyon merkezlerinde çalışanlar
·
Ailesinin bir üyesinde yeni Hepatit A enfeksiyonu bulunanlar
·Asya, Güney ve Orta Amerika’ya göç veya seyahat edenler

Korunma:

Hijyene dikkat edilmelidir. Tuvaletten sonra eller yıkanmalıdır. Eğer etkilenmemiş kişinin kanı, dışkısı veyaherhangi vücut sıvısıyla temas edilmişse kirli alan iyice temizlenmelidir. Bu şekilde virüs geçişi azaltılabilir.

Aşı: 
ay içinde de bir rapel yapılır. Aşı risk grubundaki insanlaratavsiye edilir: Seyahat edenler , kreş personeli, mutfak personeli, ailede hastası olanlar vs. Bebeklerde aşı sistematikolarak yapılmaz ,çünkü hastalık zararsızdır. 
Hepatit A aşısı 2 seferde 1 ay arayla yapılır. 612

HEPATİT B

Hepatit B virüsünün neden olduğu karaciğer iltihaplanmasıdır. Hepatit A’dan daha az görülür.

Bu hastalık dahatehlikelidir; çünkü kronikleşebilir. Kan ve cinsel yolla bulaşır. Aşı, bir çok

ülkede mecbur tutulmuştur.

Genel olarak hepatit B seksüel geçişli hastalık olarak değerlendirilir. Hepatit B kirli , bulaşmış

kan ya da kanürünleriyle de bulaştığı için “serum hepatiti” olarak da adlandırılır.

Doktorlar, hemşireler, acil durum personeli gibi sağlık çalışanları ve kan ile çok kolay

bulaştığı için damar içi ilaçkullanıcıları (bağımlıları) hepatit B açısından yüksek risk grubu

içindedirler.

Hepatit B’li anneden doğum öncesinde cenine geçiş diğer bir geçiş şeklini oluşturmaktadır.

Hepatit B virüsüyle bir kez enfekte olmuş kişilerin yaklaşık % 10 unda kronik kalıcı

enfeksiyon ( kronik taşıyıcıdurum ) gelişir. Bu gruptaki insanların bir kısmında siroz veya

karaciğer kanserine götüren yavaş fakat ilerleyicikaraciğer hasarı gelişir.

Hepatit B uzun bir inkübasyon ( kuluçka dönemi ) dönemine sahiptir. Erken belirtiler çeşitli

deri döküntüleri veeklem ağrısı olabilir. Sistemik belirtiler ateş , kırıklık ve karın ağrısı veya

rahatsızlığını içerebilir. Eninde sonundagözlerin beyazında ve deride sarılık görünür hale

gelir. Sarılık çoğunlukla koyu idrar ve kil renkli (soluk renkli )dışkıyla ilişkilidir.

Hepatit B ciddi bir hastalıktır ve akut evre boyunca ölüm oranı yaklaşık %1’dir. Rapor edilmiş

hepatit B oranı her 10.000 kişiden 2’sindedir. Fakat birçok vaka belirti vermediğinden,

tanıkonmamış ve rapor edilmemiş olduğundan gerçek ( doğru ) oran daha yüksek olabilir. Her

1000 hamile kadından birikronik hepatit B taşıyıcısıdır.

Kazanılmış hepatit B enfeksiyonu için en yüksek risk taşıyan insanlar :

·

Homoseksüel veya biseksüeller

·

İntravenöz ( damar içi ) ilaç kullanıcıları

·

Çok partnerli kadınlardır.

Hepatit B aşısı

·

Sağlık çalışanları ,

·

Hemodiyaliz hastaları,

·

Bir çok defa kan transfüzyonu gereken kişiler ve

·

Yeni doğanlarda hepatit B’nin azalması için yeterlidir.

Korunma :

Hepatit B , kronik enfeksiyon sonrası uzun dönemde yetmezlik ve karaciğer kanseri oluşma

sıklığını arttırmaklasonuçlanan akut bir hastalıktır.

Bağışlanmış kanların taranması , kan transfüzyonundan sonra hepatit B gelişme olasılığını

azaltmıştır. Kanverenlerin ilk taramalar sırasında ilaç kullanımı ve cinsel yaşamları ile ilgili

anket doldurmaları gerekmektedir ( bu aynızamanda AIDS geçişine karsı korunmak içinde

gereklidir. ) Kan toplandıktan sonra hepatit B’nin transfüzyon alıcısınageçmediğinden emin

olmak için kanda birkaç serolojik test yapılır.

Yüksek risk grubundaki insanlar için hepatit B aşısı vardır. Alışılmış güvenlik önlemi olarak ,

taşıyıcılık durumu bilinmeyen kişilerin kan ürünleriyle temastan kaçınılmalıdır. AIDS için de

bu güvenlik sağlanabilir .

Önceden hepatit B geçirmiş veya hepatit B ile enfekte olup aşılanmamış kişilerle cinsel

temastan kaçınılmalıdır.Her zaman güvenli cinsel ilişki alışkanlığı edinilmelidir.

Prezervatifler sürekli ve uygun bir şekilde kullanıldıkları zaman hepatit B nin yayılmasını

azaltabilir; hatta yokedebilirler. Aşılanmamışsanız ve cinsel partnerinizin durumundan emin

değilseniz her zaman prezervatifkullanmalısınız.

Dikkat:

bağışıklık dizileriuygulanır. Bunlar hepatit B immünoglobülin, doğumdan hemen sonra

hepatit aşısı ve birkaç hafta sonra hepatitaşısının tekrarını içerir.

Hepatit B pozitif anneden doğmuş bebeklere onları enfekte olmaktan koruyan özel

Belirtiler

·

sarılık

·

yorgunluk

·

iştahsızlık

·

bulantıkusma

·

tat bozukluğu

·

karın ağrısı

·

hazımsızlık

·

eklem ağrısı

·

depresyon

·

kırıklık

·

hafif ateş

·

yaygın kaşıntı

·

soluk veya kil renkli

·

karaciğer üzerinde nokta duyarlılığı ( hassasiyeti )

·

burun kanaması belirtileri

Tanı/Teşhis

·

Pozitif hepatit B yüzey antijeni

·

Pozitif hepatit B çekirdek antijeni

·

Yükselmiş karaciğer enzimleri

·

Hastalık aşağıdaki test sonuçlarıyla değişiklik gösterir :

Karaciğer biyopsisi

·

Vitamin B 12

·

RT3U ( resin T3 uptake ) ( kanda resin T3 alımının ölçüldüğü testtir)

·

PT ( serumda protrombin zamanın ölçüldüğü testtir. )

·

idrar porfirini

·

PBG ( porfobilinojen )

·

Karaciğer sintigrafisi

·

serum lösin aminopeptidaz

·

idrar lösin aminopeptidaz

·

LDH izoenzimleri

·

LDH ( laktat dehidrogenaz )

·

serum demiri

·

gama glutamil tanspeptidaz

·

( deltaaminolevülinik

asit )

deltaALA

·

kompleman komponenti 3

·

kan sayımı

·

idrar bilirubini

·

bilirubin

·

AST ( aspartat transaminaz )

·

ALT ( alanin transaminaz )

·

alfa fetoprotein

·

ALP ( alkalin fosfataz ) izoenzimiALP

·

aldolaz aalbümin

·

5’nükleotidaz

Tedavi

Akut hepatitin spesifik tedavisi yoktur.

Belirtiler ağırlaştığında akut faz boyunca istirahat önerilebilir.

Akut hepatitli insanlar alkol ve diğer karaciğere zararlı olan maddelerden kaçınmalıdırlar.

Kronik hepatitli bazı insanlar alfainterferon

tedavisine yanıt verebilirler

Prognoz/Hastalığın gidişi

Akut hastalık çoğunlukla ikiüç

haftada yatışır ve karaciğer on altı hafta içinde normale

döner.

Enfekte insanların %10 unda kronik hepatit gelişebilir.

Hepatit B’li insanlarda karaciğer kanseri görülme sıklığı genel populasyondan daha

yüksektir.

Hepatit B , akut hepatit B vakalarının yaklaşık %1 inde öldürücüdür.

Komplikasyonlar/Riskler

·

Kronik hepatit

·

Siroz

·

Karaciğer kanseri

 


Çocuklarda virüs kaynaklı karaciğer hastalığı sık görülür. Bunlar genellikle Hepatit A ve B
tipi virüslerdir ve aşılarıvardır. Hepatit yavaş yavaş ortaya çıkan ve kendini belli etmeyen birşekilde başlar. Çocuk yorgundur, iştahı kapanır,karnı ağrır, kusar. Bazen ufak bir döküntü yapar , mafsalları ağrır. Birkaç gün sonra rengi azçok sararır, idrarı azdır ve çok sarıdır, kakası ise renksizdir. Çoğu aman bu belirtiler çok hafif olur, çocuk yalnız yorgunluktan şikayet eder.Laboratuar tahlilleri teşhisin konulmasında yardımcı olur (Transaminaz yükselir vs.)
1.BÖLÜM
2.BÖLÜM
3.BÖLÜM
Çocuğunuza gerçekten vakit ayırmak, oyunlar oynamak, birlikte kitap okumak, yeni deneyimler paylaşmak onun gelişimi için çok önemli. Çocuğunuz her hareketinizi kaydeder, söylediklerinizden çok davranışlarınızı taklit eder Günlük yaşamdaki her an bir öğrenme fırsatı olabilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Siteni Ekle! Siteni Ekle
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=