"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ANASINIFI"----"ARILAR SINIFI"-----"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DÜNYASI"

muzikegitimi

Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi Akademik Başarıyı Etkiliyor

Okul öncesi dönem, insanların bütün hayatları boyunca faydalanacakları en önemli hayat evrelerinden biridir. İnsanlar, hayatları boyunca kullandıkları bilgilerin yarısını (%50) bu dönemde öğrenmektedirler. Müzik, hepimizin hayatında yer almaktadır. Müziğin insan hayatında çok olumlu sonuçları olduğu araştırmalarla da doğrulanmıştır. Bu büyük katkıyı görenler, müzikle eğitimi geliştirici çalışmaları başlatmışlardır. Öyle ki, müzikle yabancı dil öğrenme programlarıyla, zamanını kısaltan ve kulağı öğrenilmek istenen dilin frekanslarına göre eğiten çalışmalar mevcuttur. Bu programlar, her dilin bir dominant frekansı bulunduğunu, Türkçenin düşük ve orta, İngilizcenin ise yüksek frekanslı dil olduğunu göz önüne almaktadır. Müziğin çocuğun psikolojisine etkileri yanında, onun bilişsel gelişimine ve akademik başarısına etkisini de vurgulamak gerekir.
Müzik eğitimi sosyal becerilerin kazanılmasına yardımcı olur.
Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi sadece bu alanda değil; bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), okuma-yazma becerisi, dikkati toplama, hafıza, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik ve bireysel yeteneklerin gelişmesine yardımcı olur. Çocukların daha bebeklik döneminden seslere farklı tepkiler verdiğini göz önüne aldığımızda, gelişimlerini ne ölçüde etkilediğini daha iyi anlarız. Bebekler, annelerinin söyledikleri ninni, şarkı ve tekerlemelere gülerek, farklı sesler çıkararak ve ellerini ayaklarını oynatarak tepki verirler. Bir problemle karşılaşıldığında müzik, problem çözmede motive edici bir etken olarak kullanılmaktadır.
Çocuğun duyguları gelişir. Sözlenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, dinleme, olaylar arasında bağıntı kurma ve dinleme alışkanlığı edinir. Kendini ifade ederken zorlanmaz, korku, çekingenlik, endişe, yanlış yapma korkusunu yener. Şarkılara eşlik ederken ya da grupla birlikte söylerken rahat davranır, beden dilini kullanmayı öğrenir. Estetiğe ve çevresine, insanlara karşı daha duyarlı olur. İlginç fikirler, projeler üretebilir. Müzik gereçlerini ve oyuncaklarını kullanırken fiziksel ve psiko-motor gelişimine katkı sağlar. Ritim, duygusu gelişir. Renk, sayı, büyük-küçük gibi kavramları rahat öğrenir. Bütün bu özellikler çocukların hayatlarının ileriki safhalarındaki akademik başarılarını etkilemektedir.
Okul öncesi dönemde çocuklar farklı seslere karşı son derece meraklıdırlar. Onların melodik kavramları, ebeveynlerinden farklıdır. Çocuklar nakaratlı şarkıları ezberler ve duydukları sesleri taklit ederler. Çocuğun okuldaki ya da kreşteki müzik dersleri önemsenmelidir. Çocuk, yeni öğrendiği şarkıyı annesine söylemek istiyorsa, anne onun bu isteğini geri çevirmemeli ve gerekirse ona eşlik etmelidir. Onunla birlikte konsere gitmek, ona kullanabileceği farklı müzik aletleri almak faydalı olacaktır. Çocuk bu konuda isteksiz görünüyorsa onu zorlamamak çok önemlidir. Çocuğun yaşı ne olursa olsun, aşırı derecede yüksek seste ya da şiddete yönelten, stres oluşturan şarkılar dinlememesi sağlanmalıdır.

ALINTIDIR...

1.BÖLÜM
2.BÖLÜM
3.BÖLÜM
Çocuğunuza gerçekten vakit ayırmak, oyunlar oynamak, birlikte kitap okumak, yeni deneyimler paylaşmak onun gelişimi için çok önemli. Çocuğunuz her hareketinizi kaydeder, söylediklerinizden çok davranışlarınızı taklit eder Günlük yaşamdaki her an bir öğrenme fırsatı olabilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Siteni Ekle! Siteni Ekle
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=